Wat met de administratie bij de verkoop van uw woning?

Bij de verkoop van uw woning, zijn er verschillende verplichte attesten nodig.

Deze zijn vooral om de koper meer zekerheid te geven over de staat van de woning of grond. Indien u ervoor kiest om met ons samen te werken, zorgen wij voor een volledige administratieve afhandeling van uw dossier en vragen wij alle attesten voor u op.

Waarom voor Immo Home kiezen?

Wij zijn 24/24 beschikbaar, 7/7 dagen. Eerlijke en open samenwerking rechtstreeks met ons als zaakvoerders, vanaf het eerste gesprek of gratis schatting tot en met de akte. Dus geen personeel die ‘s avonds niet meer beschikbaar zijn. Wij nemen al uw zorgen over ivm aanvragen van onderstaande nodige documenten voor de verkoop van uw woning. 

Wat is een EPC-waarde?

Woningen die te koop worden aangeboden dienen te beschikken van een EPC attest. Dit certificaat geeft een kengetal, (energiewaarde op energiezuinigheid) weer zodat potentiële kopers woningen op hun energetische kwaliteiten kunnen beoordelen.

Bodemattest / Ovam

Bij de verkoop van een onroerend goed moet er bij de  verkoopovereenkomst een bodemattest verplicht aanwezig zijn. Het ontbreken van dit attest kan de verkoop nietig verklaren.

Wat is een elektrische keuring?

Een elektrische keuring is een verslag van de staat en conformiteit van de elektrische installatie in uw woning. Deze moet worden opgemaakt door een erkend keuringsorganisme.

Is een elektrische keuring verplicht?

Er moet een verplichte elektrische keuring aan de koper worden voorgelegd bij de verkoop van uw woning. 

Wat als mijn elektrische installatie wordt afgekeurd?

Het kan gebeuren dat bij keuring van je elektrische installatie een aantal overtredingen of gebreken aan de elektrische installatie worden vastgesteld. De verkoop van de woning kan dan wel doorgaan. Als verkoper heb je enkel de verplichting om een keuringsverslag aan de koper voor te leggen. Deze verplichting houdt niet in dat de elektrische installatie volledig conform verklaard moet zijn.

De koper moet enkel tijdig geïnformeerd worden omtrent de staat van de installatie.

Waar kan ik stedenbouwkundige inlichtingen verkrijgen?

Voor het bekomen van de stedenbouwkundige inlichten moet u zich wenden tot de dienst stedenbouw van de gemeente waarin je pand gelegen is. Als u samen werkt met ons, zullen wij als makelaar deze aanvraag voor u in orde brengen.

Kan ik mijn registratierechten meenemen?

Registratierechten kunnen worden meegenomen van uw oude woning naar uw nieuwe woning, mits de nieuwe aankoop binnen de 2 jaar plaats vindt na de verkoop van uw oude woning (beperkt tot max € 12 500).

Wat zijn de voorwaarden voor verlaagde registratierechten?

Er wordt gebruik gemaakt van één tarief ivm verkooprechten voor een gezinswoning, met een extra korting voor de bescheiden woning. Zo zal je 7% verkooprechten betalen op de aankoopprijs van de gezinswoning. De hiervoor omschreven gunstregimes van het klein beschrijf – en het voordeel voor grote gezinnen - en de diverse abattementen, zijn bijgevolg verdwenen.

Belangrijk hierbij is dat het nieuwe tarief van 7% enkel geldt in geval van aankoop:

  • van bestaande woningen, niet van bouwgronden (die gelegen zijn in het Vlaams Gewest)
  • door natuurlijke personen
  • indien het gaat om een zuivere aankoop – dus niet: ruil, afstand van onverdeelde rechten,… - van de geheelheid van de woning in volle eigendom
  • voor zover de kopers er hun hoofdverblijfplaats (nl.: de inschrijving in het bevolkingsregister) vestigen binnen de 2 jaar na datum van de authentieke akte
  • waarbij de kopers noch afzonderlijk, noch gezamenlijk reeds een woning of bouwgrond in volle eigendom hebben, dit zowel in België als daarbuiten (ook indien deze via een nalatenschap werd verkregen)

Deze laatste voorwaarde wordt bovendien per persoon beoordeeld. Het is dus perfect mogelijk dat 2 personen samen een woning aankopen, waarbij de ene reeds eigenaar is van een onroerend goed en de andere niet, zodat A voor zijn aandeel belast wordt aan een tarief van 10% die in die gevallen behouden blijft en B aan een tarief van 7%.